Következő oldal
Következő oldal
Next Page
Next Page


...

Angol nyelvtanítás

(Műszaki-gazdasági-üzleti)


Teaching English Language

(Technical-Economic-Business)

Vállalatvezetés támogatása

(Projektmenedzsment)
(Interim menedzsment)


Supporting Factory Management

(Project Management)
(Interim Management)

Angol levelezés, fordítás, tolmácsolás
English Correspondence, Translation, Interpretation